ZANDHANDEL EN TRANSPORTBEDRIJF
H.H. VAN DER VELDE B.V.

H.H. van der Velde B.V. beschikt in Nieuwe Pekela over twee zandwinlocaties: Heeresveld voor ophoogzand en Kruiselwerk voor hoogwaardig industriezand . Bij de winlocatie Kruiselwerk wordt het zand met een zandzuiger in een zandklasseerinstallatie gebracht waarin het gewassen, gezeefd en samengesteld wordt tot een hoogwaardig product.

Dit zand wordt veelal afgeleverd als beton- en metselzand, asfaltzand, voegzand, verschralingszand voor sportvelden, etc. Ook wordt hier zand geproduceerd dat later wordt gegloeid, gedroogd en afgezeefd in onze zanddrooginstallatie. Deze activiteit valt onder ‘Zandzuigbedrijf Het Noorden B.V.’, een dochteronderneming van H.H. van der Velde B.V. sinds 1984. Aangezien het zand een zeer hoog kwartsgehalte bevat, rondkorrelig en schoon is, wordt het veelal gebruikt voor filterzand, zilverzand en diverse laboratoriumwerkzaamheden.

Dicht bij huis…

Het grootste gedeelte van het door ons gewonnen zand blijft dicht bij huis. Want sinds jaar en dag werken we veelal voor afnemers in onze eigen regio. Door onze zandwinningsputten en depots hebben we nog nooit ‘nee’ hoeven verkopen. Bovendien scheelt de nabijheid van de voorraden in de transportduur en dus in de kosten.

…ver weg

Zand naar de woestijn brengen. Het lijkt net zo zinloos als water naar de zee dragen. Toch kregen we onlangs een verzoek uit Egypte om daar ons specialistische zand naartoe te sturen. In binnen- en buitenland gebruikt men dit speciale zand uit onze put Kruiselwerk in laboratoriumopstellingen, bij waterzuivering, in structuurverf, als remzand voor locomotieven, etc. Weliswaar in kleinere hoeveelheden, maar het zegt wel iets over de bijzondere eigenschappen van het zand.

Toepassingen en afnemers

Zand valt niet weg te denken uit onze bebouwde omgeving. Veel van onze afnemers zijn dan ook aannemers en gebruiken ons zand voor uiteenlopende doelen. Als ophoogzand in de bouw, als metselzand, als bestanddeel voor beton, voor betonklinkers, ter verschraling van klei voor bakstenen, voor de productie van asfalt, als ondergrond voor parkeerplaatsen, sportvelden, voor stucwerk, etc. Ook voor grotere partijen aarde, woudzand, veengrond of bijvoorbeeld kiezel kloppen aannemers nooit tevergeefs bij ons aan. Onze ‘zeer fijne’ soorten zand vinden meestal hun weg naar waterzuiveringsinstallaties en laboratoria. Maar ook particulieren kopen zand en aarde bij ons voor toepassingen in en rond het huis.